2009/05/02

Espazio publikoa

Eraikinak (merkatua eta udaletxea) plataforma baten gainean ezarriz espazioa pasealekutik bereizten da. Lehen lurperatzen zen boleraren gradak ireki egiten dira espazio bat pasealekuari eskainiz.